Product Details

Magmaskin-Abdominal crunch CL Fitness

7,500kr

Produktbeskrivning

Magmaskin-Abdominal crunch CL Fitness.

Finansiering av Magmaskin-Abdominal crunch CL Fitness

GymPartner Sweden har valt att arbeta tillsammans med Release Finans och Svea Ekonomi för att ge våra kunder möjlighet till snabba kreditbesked, enkla rutiner och personligt engagemang. Release Finans erbjuder ett genomarbetat koncept för leasing, hyra och konsumentkrediter med stor rörlighet. Svea Ekonomi har vi valt till privatkunder med köp upptill 60 000 kr.

Leasing

Leasing av Magmaskin-Abdominal crunch CL Fitness är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi äger objektet och kunden nyttjar det. Efter leasingtidens slut löses oftast avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 5-10 % av finansierat belopp. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

Hyra CL Fitness Magmaskin-Abdominal crunch

Hyra av

... Läs mer...