Product Details

Armcurl-Bicepsmaskin Gym80

11,900kr

Produktbeskrivning

Armcurl-Bicepsmaskin Gym80 tränar biceps och därmed armens flexionsmuskler.I detta avseende garanterar de bekväma armstöden och med integrerad bröstkudde, samt det höjdjusterbara sätet, alltid optimal biomekanik och i kombination med multifunktionsträningen. 

Armcurl-Bicepsmaskin Gym80 dimensioner

Höjd: 1575 mm Bredd: 1080 mm Längd: 1005 mm

Maskinvikt: 280,00 kg

Viktmagasin: 85 kg

Biceps brachii aktiveras av Armcurl-Bicepsmaskin Gym80

Biceps brachii (latin: musculus biceps brachii, "armens tvåhövdade muskel" eller tvåhövdade överarmsmuskeln) är en skelettmuskel på överarmens (brachium) framsida vars främsta uppgift är att böja (flexera) armbågsleden (art. cubiti) och rotera underarmen (antebrachium). Biceps brachiis antagonist är m. triceps brachii.

Armmaskiner-redskap i världsklass

Armmaskiner-redskap i världsklass med fokus på Biceps och Triceps-muskulaturen.

... Läs mer...