</GymDigital>

GymDigitals Tips & Trix om hur man köper väljer ”gamla” men bra domäner, utan att man blir ruinerad på cupen. Att välja ett domännamn kan vara svårt, men det behöver inte vara det om du följer vårt protokoll och checklista.

GymDigitals Tips & Trix

Gamla och åldrande domäner är eftermarknadsdomäner som är i en riktigt bra plats när det kommer till bakåtlänkar och varumärkesomnämnanden från hela webben.

Detta, när det används av en ny webbplats, hjälper till att hoppa över Google ”Sandlåda” genom att tillåta webbplatser att rangordnas och börja generera intäkter mycket snabbare än när du lanserar en webbplats på en fräsch/helt ny domän.

Det finns flera sätt du kan använda för att upptäcka och börja köpa äldre domäner och ett av de mest populära alternativen är auktioner.

Efter respitinlösenperioden, då ägaren fortfarande kan förnya domänen, går domänerna in i en period som kallas ”raderingsperiod”, då de flesta registrerare anser att domänen har löpt ut och kan lägga ut den på auktion.

Stor utmaning med att hitta domäner ? Följ vår checklista på GymDigital 

Go Daddy Auctions börjar sin prissättning från någonstans mellan 100 till 120 kr och detta kan gå upp till flera tiotusentals kronor. Men här är flera utmaningar som du måste navigera för att framgångsrikt köpa en nischrelevant äldre domän.

Betydande tidsinvesteringar

Först och främst måste du inse att chansen är liten att du hittar en relevant och nischad gammal domän. Anledningen till det är att det kräver betydande tidsinvesteringar över långa perioder för att helt enkelt hitta en relevant åldrad domän och detta garanterar inte ens köp, eftersom domänen alltid går till högstbjudande.

Omotiverad prissättning

När du äntligen upptäcker en nischrelevant åldrad domän sätter det dig under stor press att lägga budet i precis rätt prissegment och det kan ibland lätt gå överstyr. Anledningen till detta kan vara felaktiga uppskattningar av deras verkliga värde av deras ägare och bland annat bristen på domäninformation.

Brist på domäninformation

Domänauktionswebbplatserna får i allmänhet inte domänägare att publicera mycket information om sina domäner och det finns i allmänhet inga strikta regler för hur mycket information som ska göras tillgänglig om domänens historia.

Detta innebär att potentiella köpare måste göra sin egen due diligence, genomgång som ofta involverar användning av betalda verktyg, för att bedöma en webbplats domänauktoritet (Moz), domänbetyg (Ahrefs) och bakåtlänksprofil.

Detta innebär också att potentiella köpare har den nödvändiga kompetensen för att upptäcka dåliga domäner.

Vissa domäner kan straffas av Google – Följ vår checklista

Som tidigare nämnts är domänägare inte skyldiga att ladda upp mycket information om domänerna de säljer, så utan föregående verifiering kan potentiella köpare köpa en domän som straffas av Google. I dessa fall kan du få problem med att visa webbplatsen i Google SERPs.

Du kan använda Isbanned.com som ett sätt att informera dig själv om den aktuella statusen för den potentiella straffavgiften och om du ändå bestämmer dig för att köpa domänen skulle du behöva kontakta Google direkt för att häva förbudet, vilket kan vara problematiskt att kräva lång väntetid.

Vissa domäner kan ha bakåtlänkar med spam som pekar på dem

Vikten av en stark bakåtlänksprofil är välkänd inom SEO-Communitys. Så vid första anblicken kan det verka som ett stort plus att få ett domännamn med ett stort antal bakåtlänkar som pekar på det.

Detta kan dock vända sig mot webbplatsägaren om dessa bakåtlänkar kommer från spammiga webbplatser eller privata bloggnätverk som så småningom kan leda till att webbplatser blir straffade eller får sina rankningar sänkta av nya algoritmuppdateringar.

För att förhindra detta kommer potentiella köpare att behöva utföra en bakåtlänksprofilkontroll, vilket också kan innebära användning av ett betalverktyg som Ahrefs backlink-profilkontroll.

Med noggrann due diligence (genomgång/analys genom att använda Ahrefs verktyg kan du verifiera det mesta av denna information och hitta nyckelmått självständigt.

Det kan dock vara mycket mindre tidskrävande och lättare att hitta en marknadsplats för eftermarknadsdomäner, en som tex. GymDigital.se.

Saker att tänka på när du väljer ditt domännamn

Det finns en hel rad överväganden du måste gå igenom innan du väljer ett domännamn.

Varumärkesförmåga

Ett av de viktigaste övervägandena när du väljer ett domännamn är dess varumärkesförmåga. Vilket namn du än väljer är det avgörande för att det ska vara lätt att identifiera och lätt att behålla i kundens sinne.

Premium vs vanliga domännamn

Det som skiljer ett premium från ett vanligt domännamn är att premiumnamn normalt är kortare, lätta att komma ihåg namn som också normalt kommer med premiumprislappen.

Eftermarknadsdomäner kontra nya domäner

Eftermarknadsdomäner finns det gott om, vanligtvis i miljoner. Men när det gäller att begränsa den här listan till ett fåtal hanterbara som är ”brandable”, dvs. varumärkesbyggande domäner, fria från spam och som innehåller en viss auktoritet över ett ämne av intresse, kan du hamna i en handfull alternativ, om några.

Eftermarknadsdomäner med en viss ålder bakom sig ger ett visst förtroende på internet som en ny domän inte är kapabel att konkurrera med inom SEO-termer.

Med andra ord, domänåldern och auktoriteten bakom dess bakåtlänksprofil i samband med dess nischrelevans gör att de webbplatser som är byggda på dem dominerar organiska rankningar jämfört med nya domäner.

Med tanke på domänens ålder och en starkare bakåtlänksprofil kan detta också fungera som en anledning till att webbsidorna genomsöks oftare och rankas tidigare, genom att hoppa över den så kallade ”Google Sandlådan”.

Fördelar med att använda äldre domäner

För dem som kan dra nytta av kraften hos äldre domäner som kan vara varumärkesskyddade, kan fördelarna vara stora. Detta innebär dock att den potentiella köparen kan utnyttja domänens nisch-relevans på ett sätt som gör att länkjuicen kan flöda fritt till det nya företaget, vare sig det är en ny webbplats byggd på en gammal domän eller en omdirigering till en befintlig webbplats.

GymDigitals Tips & Trix med att köpa direkt från en marknadsplats i motsats till en auktion

Marknadsplatser som GymDigital’s går långt för att etablera förtroende och auktoritet i branschen för att ha kraftfulla åldrade domäner som låg vilande och redo att rivstartas.

Fördelarna med att köpa från en marknadsplats jämfört med auktioner är rikliga, bland de viktigaste är det faktum att domänerna är uppdelade i branschgrupper som möjliggör enkel segmentering efter de nischer du är intresserad av.

För det andra tillhandahåller marknadsplatsen en betydande mängd information om varje domän, inklusive information om vad domänen brukade vara i sitt tidigare liv, hur gammal den är och hur dess bakåtlänksprofil ser ut. För att inte nämna det faktum att vi på GymDigital kontrollerar var och en av sina domäner för varumärken och Google-påföljder, så att du kan vara säker på att köp av en eftermarknadsdomän inte kommer att göra dig osäker.

Har redan länkar från välrenommerade källor som är svåra att replikera

Den mest värdefulla aspekten av åldrade domäner jämfört med helt nya domäner är att de redan har en etablerad auktoritet för en nischrelevant webbplats.

Denna auktoritet är baserad på bakåtlänkar som kommer från ett antal domäner. Ju fler domäner det finns desto starkare är bakåtlänksprofilen för en domän.

Antalet bakåtlänkar eller domäner är dock inte den enda hänsynen i ekvationen. Relevansen av dessa bakåtlänkar och om de ger någon trafik är av lika stor, om inte större betydelse.

En sak att vara uppmärksam på är hur svårt det skulle vara att replikera dessa bakåtlänkar och hur mycket tid och pengar det skulle spara att helt enkelt ha dem som redan pekar på din domän.

Ger ett försprång på nya domäner genom att undvika Googles ”sandlåda” En helt ny domän är benägen att uppleva Google Sand box i cirka 6 månader efter att den först lanserades.

Detta innebär att domänen, även om den är indexerad av Google, är mycket osannolik att dyka upp på Googles sökmotorresultatsidor (SERP).

Tack vare sin ålder och befintliga bakåtlänksprofil kan en äldre domän hoppa över Googles sandlåda och börjar rankas mycket snabbare efter att innehållet på webbplatsen släppts. Det bör dock noteras att detta endast är fallet när nischrelevansen för den nya webbplatsen matchas direkt.

Potentiella problem med gamla domäner använd vår checklista

Webbplatsen har tidigare använts som ett privat bloggnätverk sk. PBN och för att verifiera om en domän tidigare har använts som ett privat bloggnätverk kan du börja med att kontrollera Ahrefs utgående länkars ankartexter.

Detta kan hjälpa dig att identifiera domäner med hjälp av kommersiell ankartext, vilket är en praxis förknippad med privata bloggnätverk. GymDigital verifierar alla sina domäner för att vara en del av PBN innan de görs tillgängliga på marknaden.

Webbplatsen är associerad med SPAM

För det andra kan du också kontrollera om någon av de tidigare domänerna, både inkommande och utgående länkar, använder spam-ankartext helt enkelt är associerad med spam-domäner.

Dessa kan inkludera en mängd underdomäner byggda på Blogspot- och Word Press-domänen med en DR på noll. Återigen går GymDigital in för att verifiera sina domäner för SPAM innan de görs tillgängliga på marknaden.

Det finns dolda länkar av låg kvalitet

Om domänen brukade vara värd för en webbplats som hade länkar från webbplatser med tunt eller duplicerat innehåll, kan det vara tillräckligt med bevis för att tro att webbplatsen har en onaturlig länkprofil.

Om du tror att vissa bakåtlänkar i synnerhet är SPAM, kan du skicka en begäran om avvisning till Google för att avindexera dessa länkar, även om detta inte alltid är nödvändigt.

Som en allmän regel hämtar GymDigital’s domäner som redan har etablerade auktoritativa varumärkesomnämnanden på webben, men det betyder inte att några bakåtlänkar av låg kvalitet glider igenom.

Google tillämpade en manuell påföljd

Det första tecknet på att en domän har fått en manuell påföljd är att domänen inte visas i Google. Även om detta inte alltid är fallet, räcker det för vidare utredning av domänens bakåtlänksprofil och anledning till att straffas manuellt.

När du upptäcker orsaken och om den är relaterad till en onaturlig bakåtlänksprofil kan du skicka in en begäran om avvisning för att rensa webbplatsen från den ”manuella påföljden”.

GymDigital kommer aldrig att lägga ut en domän som är förbjuden av Google på sin marknadsplats, så du kan skydda dig från stressen som kommer med att köpa en domän som är förbjuden eller straffad av Google.

Risken med en Google-uppdatering

Användningen av åldrade domäner är inte precis ny och ett stort antal webbplatser som såldes på marknadsplatser som Flippa byggdes på åldrade domäner. Du kan se tillväxten och minskningen av deras trafik över tid med hjälp av verktyg som Ahrefs, som kanske också kan visa minskningar i trafik i ljuset av Googles algoritmuppdateringar.

Google är väl medveten om människor som använder äldre domäner för SEO-ändamål. Googles John Mueller säger dock att: ”de är försiktiga med att straffa webbplatser eftersom det kan finnas legitima skäl för att använda en eftermarknadsdomän som att återuppliva en gammal webbplats eller överföra en webbplats till en ny ägare”.

Enligt John Mueller letar Google efter exempel när ”människor försöker missbruka systemet genom att plocka upp domäner som är helt orelaterade till det de har arbetat med”.

GymDigitals Tips & Trix för att köpa en äldre domän

GymDigitals Tips & Trix GymDigital

Kontrollera domänens ålder

Det finns två alternativa sätt att kontrollera en domäns ålder. En är att kontrollera domänens Who.is-information eller alternativt kontrollera den tidigaste inspelade ögonblicksbilden på archive.org som anger när domänen började publicera innehåll.

Kontrollera webbplatsens historik & följ vår checklista

För att förstå historiken för ett domännamn kan du börja med att förstå historiken för webbplatsen den var värd för.

Ett tillförlitligt sätt att förstå historien om en webbplats är att se dess innehåll under flera ögonblicksbilder i tiden, något som kanske bara är möjligt på Archive.org. Helst vill du ha en webbplats som har en oavbruten historia.

Kontrollera domänens bakåtlänksprofil

I ett idealiskt scenario kommer alla bakåtlänkar du vill se som pekar till en domän att vara bakåtlänkar från mycket auktoritativa och relevanta nyhetswebbplatser och branschrelaterade webbplatser.

De flesta bakåtlänkar som pekar till hemsidan kan betraktas som en bonus eftersom du kan rikta länkkapitalet snabbare till dina toppsidor utan att spendera lika mycket tid på att återskapa gamla sidor för 301-omdirigeringar.

Länkar på baksidan av gästinlägg är mindre värda eftersom de är lättare att återskapa. Å andra sidan, om det finns många irrelevanta länkar kan de diskonteras eftersom de inte hjälper till att förbättra den aktuella auktoriteten.

Länkar som ser ut som om de har köpts kan också vara ett problem eftersom Google kan upptäcka detta och tillämpa en manuell påföljd för att bryta mot Googles riktlinjer för webbansvariga.

I slutändan bör du leta efter en stark bakåtlänksprofil, fri från onaturligt byggda bakåtlänkar.

Välj en domän & följ vår checklista & kolla aktuell relevans inom din nisch

Eftermarknadsdomäner, som används antingen för omdirigeringar eller för att bygga en fullfjädrad webbplats kan endast användas i samband med nischrelevans.

Med andra ord, att använda en åldrad domän bara för dess auktoritet och helt bortse från webbplatsnischen kan inte ha någon effekt eller kan till och med sluta med en straffavgift.

Kontrollera om det finns varumärken

Att göra en varumärkessökning är särskilt viktigt när man skaffar en äldre domän eftersom företaget, som det ofta kan vara fallet, har varit en del av en online- eller fysisk verksamhet tidigare.

På sin mest grundläggande nivå för att utföra kontrollen – sök efter domännamnet i Google för att se om något liknande visas i sökresultaten.

Om detta inte ger några resultat, gå till US Patent and Trademark Office (USPTO) webbplats för varumärket elektroniskt söksystem (TESS).

Ange varumärket för att se om några matcher lyfter en röd flagga. Att gå igenom en sådan sökning kan identifiera eventuella varumärkesproblem, men detta är inte en ersättning för en professionell varumärkesadvokat.

GymDigitals Tips & Trix  med kontroll av antalet indexerade sidor

När en webbplats går off-line under en längre tidsperiod, kommer de indexerade sidorna att falla ur Googles sökindex eftersom en sökmotor inte sysslar med att skicka sökare till döda sidor.

Däremot kan ett fåtal sidor finnas kvar i indexet om webbplatsen nyligen gick ner eller om en blottad version av webbplatsen lades upp av en tjänst som GymDigital. Om det finns många sidor kvar i Googles index är detta ett positivt tecken på att sökmotorn fortfarande litar på webbplatsen.

Om du däremot anger en webbplats: sök på Google och inga sidor visas i indexet, kan det tyda på ett problem med domänen, till exempel en manuell länkstraff eller fullständig borttagning från Google för att ha brutit mot Googles riktlinjer för webbansvariga.

Sökmotoroptimering (SEO) med GymDigitals Tips & Trix

Varför SEO? En väl utförd Sökmotoroptimering(SEO-optimering) utifrån sökordsanalys resulterar i relevant och lönsam trafik till din webbplats. Vårt mål är därför alltid att optimera innehållet på din webbplats så att du placerar dig bra hos Googles organiska resultat(dvs det den del i google sökningen som INTE är betald/annons) vilket gör att du når ut till fler potentiella kunder utan att du behöver betala för placeringen.

Sökmotoroptimering gör dig synlig för både Google och användare

Sökmotoroptimering (SEO) är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att utveckla relevant och lönsam trafik till webbplatsen. GymDigital ger stöd i ditt SEO-arbete så att ni syns på Google och kan sälja era tjänster eller produkter till nya kunder. Vill du vässa dina kunskaper arrangerar vi Webbredaktörsutbildningar, anpassade efter ditt behov och kunskapsnivå.

MaXimus The GymPartner

Hey, I’m a Small Business Owner, Personal Trainer, and Designer in Gothenburg, Sweden. I am a fan of gym, business, and design. More content coming soon! 🙂

In the meantime you can find me here or on about.me

MaXimus The GrandMaster Blogg på Substack

Hey, I’m Martin Maximus, The GymPartner. I’m a small business owner living in Gothenburg, Sverige.

I am a fan of gym, business, and design. I’m also interested in fitness and web development. 

Martin Maximus founder and owner of GymPartner Training equipment

From Sweden’s largest warehouse store in Mölndal, we sell complete used gyms, used gym equipment, treadmills, crosstrainers, exercise bikes & spinning bikes from the world-leading manufacturers Technogym, Life Fitness, Precor, Cybex, Startrac, Body Bike & GrandMaster by GymPartner.

You get a 6-month spare parts guarantee when you buy Cardio machines. Our new gym products are from GrandMaster by GymPartner, Ziva. 

I, Martin Maximus have sold more than 700+ complete used gyms in 40 years

Many of these can be found on our map of GymPartner’s selected partners

GymPartner finns nu på AMAZON

Hantelguide – Enormt Utbud Alla Priser!

Hantlar – Köp nya eller begagnade Hantlar i Gymkvalitet!

Sveriges bolag på Allabolag

Jesper Nissen SEO

SAS UNGDOM

BLOGG OM SEO FÖR SMÅFÖRETAG I GÖTEBORG – GRATIS UTAN ABONNEMANG

skapar Digital Marknadsföring,

Lämna ett svar