</GymDigital>

Mäta stress och utmattning? Ja, det gör det. När vår kropp utsätts för stress reagerar den genom att utsöndra vissa typer av hormoner. Eftersom stress är en fysiologisk reaktion på hot händer det helt enkelt saker i kroppen som försöker hjälpa oss att hantera situationerna vi står inför. Både fysisk och mental stress kan leda till denna typ av reaktioner.

Varför är det bra att mäta stress?

Kroppens system för att hantera stress har inte utvecklats i takt med vår livsstil. Det är gjort för att hantera direkta, fysiska hot, t ex livsfarliga djur, inte de hot vi står för i vårt moderna, komplexa samhälle. Hoten var allvarliga och kortvariga.

Idag är vi ofta stressade under lång tid, vilket leder till att vi börjar ta skada av det. Följden kan bli utmattningssyndrom och andra stresskador, och en del menar att det skadar hjärnan på lång sikt.

Kortisol

Kortisol är ett hormon som bl a är sammankopplat med stress. Höga nivåer kan vara ett tecken på att du utsätts för höga nivåer av stress under längre tid. Kortisol gör bl a att fett och socker hamnar i blodbanan, vilket leder till viktuppgång.

Dessutom kan det leda till sömnproblem, högt blodtryck, åderförkalkning och försämrat immunförsvar. Kortisol på Wiki

Kortisol kan mätas i blod, saliv och urin. Men mätningen är främst en indikation; högt kortisol beror nämligen inte enbart på stress.

DHEA

DHEA och DHEA-s är två hormoner som har motsatt effekt jämfört med kortisol. De har en skyddande effekt och ökar när vi inte är stressade och vice versa. Idag kan vi långt ifrån allt om DHEA och DHEA-s (en del menar att de är en av nycklarna till åldrande), men de kan mätas med ett blodprov. DHEA på Werlabs

De kallas också binjurehormoner eftersom de produceras där. Hormonerna är ett förstadium till könshormonerna testosteron och östrogen. Nivåerna av DHEA och DHEA-s är som högst hos ungdomar och sjunker i takt med att vi blir äldre.

Fysiska stressmätningar: svettnivåer och hjärtfrekvens

Förutom att mäta saker i blodet kan du även undersöka fysiska faktorer. Två av dem är svettnivåer och hjärtfrekvens.

Genom att mäta s k “pulsvariabilitet” kan vi titta på stress och annat som är kopplat till det psykiska välbefinnandet. Principen består av att titta på hjärtats intervaller över tid och på sätt se hur nivåerna ser ut under en längre period.

Det kan ge ledtrådar gällande återhämtning, avkoppling och sömn, t ex om nivåerna faktiskt sjunker under dessa perioder när de borde vara lägre. Pulsvariabilitet brukar kartläggas med EKG.

Det finns också stressmätningar som går ut på att elektroniska sensorer mäter svett och svetthormoner. Förhoppningen är att mätningarna kan förutsäga utbrändhet och visa när det är dags att lugna ned tempot.

Än så länge är metoderna kring svett svårtolkade eftersom temperaturen lätt blir en faktor, men det finns definitivt potential. Mäta stress och utmattning? Träning är positiv stress.

Träna bäst hemma med Träningsutrustning från GymPartner

Går det att mäta stress och utmattning? GymDigital

Digital Marknadsföring för gym!

För att synas och nå ut till potentiella kunder är det viktigt att tänka på hur webbplatsen uppfattas av Google. Det leder till ökad synlighet för sökmotorerna och ger mer trafik till webbplatsen som i sin tur kan leda till nya kunder.Låt oss hjälpa dig synas på Webben!

https://www.gymdigital.se/2021/04/12/les-mills-body-pumpset/

Technogym: Hemmagym och kommersiell gymutrustning

Hemmagym Träningsredskap GYMDIGITAL KALMAR

Nyheter från GymAuktioner

GymDigitals Tips & Trix

Framtidsbranschen som påverkar oss

Peter & Richard Träning AB – Företagsinformation – Allabolag

GymPartner Träningsutrustning i Mölndal

Varför bygga ett garagegym?

Lämna ett svar