</GymDigital>

BEHÖVER DU TESTOSTERONBEHANDLING? Testosteron är ett viktigt könshormon och män har c:a 10 gånger så mycket testosteron som kvinnor. Kvinnor har dock känsligare receptorer, vilket gör att mindre förändringar av manligt könshormon hos kvinnor kan ge märkbara effekter på exempelvis hårväxt, röstläge och liknande. I kontexten muskeluppbyggnad ökar testosteron rekryteringen av satellitceller, stimulerar proteinsyntes, inhiberar proteinnedbrytning och ökar sannolikt akut både styrka och träningsmotivation via effekter på kontraktilitet i muskelceller (kalcium etc), motorneuroner (celler som skickar signaler om muskelrörelser), centrala effekter dels på belöningssystemet och eventuellt också på hjärnans rörelsecentra.

BEHÖVER DU TESTOSTERONBEHANDLING?

Du behöver ha båda typerna av hormoner för att din kropp ska må bra. Många transkillar och ickebinära personer som tilldelades könet tjej när de föddes tar testosteron för att förändra sin kropp. För en del är målet med att ta testosteron att göra kroppen så typiskt manlig som möjligt. Testosteronbrist är ett tillstånd då mannens kropp inte producerar tillräckligt av det manliga könshormonet testosteron, varpå han kan utveckla bristsymtom. Det kallas på läkarspråk hypogonadism.1

Testosteronbrist kallas på läkarspråk hypogonadism

BEHÖVER DU TESTOSTERONBEHANDLING?

Testosteron har också ”viriliserande” effekter hos män, och påverkar kroppsbehåring, skelettstruktur i axlar (bredare axelparti), ansiktets morfologi (käkben etc), sexlust osv. Hårväxt på överkropp, överarmar och sidorna av ansiktet förefaller styras framförallt av den mest potenta anabola metaboliten DHT, vilket också hos en del män orsakar tidig tunnhårighet. Kort och gott ökar testosteron och DHT klassiskt manliga drag med bredare axlar, grövre käkparti och mer hårväxt på överkroppen som följd. Testosteron påverkar vidare också t ex sömn.

Sett till mentala effekter styr testosteron motiverade beteenden relaterat till status, d v s viljan att göra saker och uppnå olika mål här i livet i syfte att bli någon och få bekräftelse, vilket sammanfattningsvis resulterar i en positiv självkänsla. I evolutionära termer så ökar testosteron mäns chanser att säkra resurser (skydd/boende/mat) och en större tillgång till kvinnor och kvinnor uppskattar män som kan bidra med ovanstående. Testosteron ökar också tävlingsbeteenden hos män, framförallt gentemot andra män, ger en bättre ögonkontakt, men stimulerar också ett ökat stresspåslag vid upplevd provokation, med ökad puls och mobilisering av resurser för ”fight/flight” som följd.

Män är biologiskt gjorda för att kunna slåss för sin överlevnad vid behov och mäns stressystem aktiveras också kraftigare än kvinnors vid social provokation, där en ökad noradrenerg/adrenerg signalering ökar statusbeteenden och dominans och en ökad kortisolsignalering ökar tillbakadragande och undvikande, helt beroende på kontext och hur kapabel och stark man upplever sig vara. Hos apor ser man att alfahannar får en ökad noradrenerg signalering vid social provokation och betahannar en ökad kortisolutsöndring vilket korrelerar med överordning och underordning.

 

utkämpar en strid om dominans

Tiger fighting utkämpar en strid om dominans

Sympatiska stresshormon (noradrenalin/adrenalin) ökar alltså vilja till kamp medan kortisol aktiverar hjärnans oroscentra amygdala och säger åt individen att backa – ”det här är ingen bra idé” och båda fyller viktiga funktioner i olika situationer. Det ska nämnas att fysisk aggression som ett svar på provokation hos människor sällan ses som något önskvärt om det inte verkligen är allvarligt, typ att det egna livet/kvinnors/barn hotas eller vid en allvarlig kränkning av social karaktär; bli spottad i ansiktet, att någon tar din tjej på brösten osv.

Det för mig också in på testosteron och aggression hos människor. Till skillnad från apor är aggressiva beteenden som sagt sällan populära i civiliserade mänskliga samhällen och testosteron korrelerar i studier också dåligt med aggression, per se.

Däremot ökar testosteron pro-sociala beteenden som samarbete med andra i syfte att främja varandras status och överhuvudtaget socialt accepterade sätt att öka sin relativa status.

Man har samtidigt också (som jag var inne på ovan) sett att testosteron stimulerar reaktiv aggression, d v s testosteron ökar generellt inte oprovocerad aggression, men däremot svarar män med högre testosteronnivåer kraftigare på upplevd social provokation. Ofta sker det dock pro-socialt, vilket också är mest gynnsamt på sikt för den egna statusen.

testosterone4

Testosteron gör sällan att män slåss förutom vid allvarlig provokation

När fysiskt handgemäng (eller social provokation) står på menyn stimulerar en ökad aktivering av den sympatiska delen av nervsystemet vidare en ökad utsöndring av testosteron från mannens testiklar – testosteronet färdes med blodet upp till hjärnan – och stimulerar där dennes kamplust och dominansbeteenden, d v s vilja att vinna. Testosteron/kortisol-kvot är vidare inte bara en grov markör för muskeluppbyggnad och anabolism utan också för ”fight/flight”, där som jag nämnde ovan, adrenerga hormon stimulerar testosteronutsöndring och där kortisol faktiskt direkt inhiberar testosteron med vidare effekter på hur kraftfull man känner sig.

Alltså reglerar dessa hormon vår vilja att slåss (i fysisk, men oftast social bemärkelse) eller backa i olika situationer. Många faktorer påverkar dessa hormon, såsom kost, sömn, tidigare erfarenheter, upplevd relativ status osv.

Läkare drar sig generellt för att ordinera testosteronbehandling

Av egen upplevelse och vad jag hört och läst av andra drar sig läkare för att skriva ut testosteronbehandling (TRT). Har man dock ett tydligt väldigt lågt testosteronvärde (S-testosteron) tas ofta ett till prov för att konstatera låg testosteronfunktion och därefter skrivs medicin ut. Många ligger dock inom en gråzon där det kan vara svårt att få hjälp.

I mitt fall är det knepigare. Jag kollade mina hormonnivåer första gången för 5 år sedan, i samma veva som jag utreddes för Tourette’s syndrom (en diagnos jag fått i vuxen ålder). Läkaren ville inte skriva ut testosteron direkt fastän han sa att jag borde ha högre fritt testosteron och noterade min frånvaro av hårväxt på överkroppen. Så vi tog prover med ett antal månaders mellanrum över ett par år och till slut, 5 år senare, ringde herr överläkare i endokrinologi och sa att ”ja men jag tycker att vi provar gelen”.

I mitt fall är det alltså lite speciellt då jag inte behöver högre nivåer av testosteron per se, men testosteronbehandling sänker SHBG-värdet då androgener inhiberar syntesen av det här bärarproteinet i levern. Så målet var att sänka SHBG och öka mitt fria testosteronvärde.

Hur mådde jag innan – symptom på låga testosteronnivåer?

Först och främst har mina blodvärden varit låga under alla år jag mätt testosteronet. Jag är annars ingen människa som springer hos läkaren stup i kvarten så jag vet inte hur de legat innan 2011 då jag kollade hormonnivåerna första gången. Men från 2011 och framåt har både mitt hemoglobin och röda blodkroppar (precis som mina nivåer av fritt testosteron) legat kring bristnivå, lite under och precis över. Testosteron stimulerar syntesen av röda blodkroppar via proteinet erytropoietin.

 

 

lowtestosterone

Dålig ork och sexlust kan bero på testosteronbrist men behöver inte göra det -10gr så mycket testosteron än kvinnor

Jag har alltid haft dålig hårväxt på överkroppen, både i ansiktet (inget på sidorna), inget hår på bröstet, inga mörka hårstrån på överarmarna. Med tanke på att androgener stimulerar mörk hårväxt på överkroppen hos brukar det här räknas som ett någorlunda intressant kliniskt fynd, bland andra.

Långvarig nedstämdhet, dålig motivation, oro/ångest, halvdan sexlust. Generellt har testosteron viktiga effekter på ”driv”, ambitioner och libido hos män.

Mina upplevelser av testosteronbehandling (TRT)

För det första är det så att när man får hormonbehandling, brukar kroppens egna produktion av sagda hormon minska, då nivåer av hormon i blodet skickar så kallade negativa återkopplingssignaler om att här finns tillräckligt. Tillför man testosteron utifrån istället för från kronjuvelerna så börjar dessa producera mindre av varan och minskar så småningom i storlek när leydig-celler atrofierar (detta är dock ofta reversibelt).

testosteron7_2

Testosteron i gelform

Gick till apoteket och hämtade ut Tostrex. Den har en pumpmekanism där antalet pumpningar avgör mängden testosteron du får ut i gelform. Läkaren föreslog fem tryck till att börja med.

Började inte behandlingen förrän en månad efter förskrivning, då jag generellt är dåligt när det gäller att komma till skott med saker. Min diagnos på OCD gör inte saken bättre skulle jag tro.

Första dagen var spännande. Tog ut behållaren ur förpackningen, tittade i bipacksedeln och tryckte ut gelen på magen (applicering på mage och lår rekommenderas). Tittade på gelen som låg i klickar över min mage – hade ett hyffsat sexpack (med lite fantasi) – och började massera in den med fingertopparna.

Gelen absorberas över ett antal timmar med resultatet av testosteronnivåerna successivt höjs. Dessa sjunker sedan igen och man talar om ”fall-värde”,  innan applicering och ”peak-värde”, ett par timmar efter applicering. Man stryker alltså på gelen dagligen, när man vill egentligen,  men typ samma tid varje dag.

Tiden går snabbare

Något jag märkte tidigt var en känsla av att tiden gick snabbare. Och då menar jag på sättet att du sitter och läser en artikel på datorn på kvällen… sedan ska du bara läsa lite till, sedan en till artikel på samma ämne och en till och en till och en till. Helt plötsligt är klockan 3 på morgonen. Den typen av hyperfokus/flow får jag ibland annars också men här höll det i sig många timmar efter att gelen var på. Det var som en stimulanteffekt utan att ”kännas” som en stimulant, d v s ingen ”rivig” effekt som koffein eller nikotin, men som att jag var mer inne i det jag gjorde.

testosterone6

Frukost är dagens viktigaste måltid. Ovan en manlig frukost bestående av kaffe, snus och testosteron

Att tiden går snabbare ser jag som en rätt stark markör för en ökad dopaminerg signalering då denna neurotransmittor ökar belöningsvärdet för varierande stimuli i vår vardag, vilket gör att vi är mer inne i det vi gör, vilket gör att tiden går snabbare.

Allting är lite skarpare

En annan sak jag märkte var att allting blev lite skarpare och klarare. Allting såg lite annorlunda ut på ett sätt jag inte riktigt kan förklara, som att något justerades en aning i skallen. Det var lätt att läsa och eventuell hjärndimma (brain fog) försvann. Misstänker både dopaminerga men också noradrenerga effekter då noradrenalin är en superviktig neurotransmittor avseende fokus och vakenhet.

Ökad misstänksamhet och ökat självfokus

En jobbig sak jag märkte var att jag blev mer misstänksam. Tidigt märkte jag att t ex när jag gick ut på en promenad upplevde jag det som att världen tystnade och att alla var tysta och iakttog mig, märklig känsla. Lite Truman Show över det hela. I affären upplevde jag någon slags social ångest när jag skulle betala i kassan, som att en strålkastare sattes på mig och alla studerade mig. Hjärtat började bulta.

tesosterone8

Testosteron och oxytocin tros ha viktiga effekter på vår hjärna där testosteron ökar misstänksamhet och oxytocin minskar misstänksamhet. Östrogen stimulerar oxytocin hos kvinnor och gör att kvinnor litar mer på andra människor än män.

Jag noterade också människors blickar på ett annat sätt än tidigare och jag började läsa in sociala hot i hur andra såg på mig. Det kunde vara en fullkomlig främling som råkade kasta en blick på mig mataffären så registrerade hjärnan det skarpt och sen ältade jag dennes motiv resten av dagen. Testosteron gör ju hjärnan mer känslig för sociala hot och ökar också känslan av den egna betydelsen vilket tror jag gav de här bieffekterna.

Läkaren (överläkare endokrinologi) berättade för mig redan när han skrev ut gelen om alfahannar och betahannar och att alfahannar hade mer testosteron  –  en väldigt trevlig läkare för övrigt som jag direkt gillade på ett personligt plan, ända sedan han vid vårt första möte tog ett hårt grepp om mina testiklar samtidigt som han tittade mig i ögonen med ett leende och frågade om det gjorde ont. Han berättade också att en del män som får testosteronbehandling blir t ex tuppiga och aggressiva eller svartsjuka av testosteronbehandling, som ett resultat av ökad kaxighet och/eller misstänksamhet.

På gymmet upplevde jag att folk tittade på mig mycket (fastän de säkert inte gjorde det), eller så betedde jag mig en aning skumt för att jag trodde att de tittade på mig osv.

Gick in och tittade inte på folk för då fastnade jag bara på folks ögon och försökte utröna deras motiv. Blev irriterad på alla tittare. Tittade istället på vikterna, fokuserade på mitt, tränade på.

Effekter på styrka och muskelmassa

Styrkan gick absolut upp i början, vikterna kändes lättare. La på mig ett par kg kroppsvikt och då hade inte min vikt i princip rubbats de föregående 6 månaderna trots att jag nu åt lika mycket som innan. Kanske en ökad känslighet för och upptag av aminosyror i musklerna och således en ökad muskelmassa (och en del fettmassa).

Sedan platåade dock vikterna, men sammanfattningsvis ökade jag snabbt i kroppsvikt och styrka ett par veckor. Testogel är för övrigt inte särskilt potent och går inte att jämföra med dopning på något sätt eller testosteroninjektioner hos läkaren för den delen.

Något ökade blodvärden

Något som talade för att jag hade symptomatisk testosteronbrist (sett till fritt testosteron) var att mina blodvärden ökade en aning, i alla fall mätt ett par timmar efter applicering av gelen. Dock inte särskilt mycket, men läkaren noterade det.

Sammanfattning och vad händer nu

Jag slutade med gelen nyligen, men har experimenterat med den vid tillfälle sedan dess, med det jag har kvar. Tyvärr sänkte gelen min egenproduktion mer än den ökade mitt testosteronvärde per, vilket resulterade i ett minskat fritt testosteronvärde.

Läkaren vill helst skriva ut gel till en början för att kolla av eventuella bieffekter för att sedan gå över till injektioner vilket läkaren också sa till mig när han förskrev testosterongelen.

Jag träffade läkaren under behandlingen och vi diskuterade eventuell fortsatt injektionsbehandling antingen som testosteronpropionat (Testoviron på licens där man injicerar själv, eller Testosteronundekanoat – Nebido, där man får en injektion mellan typ var 6-12:e vecka) .

BEHÖVER DU TESTOSTERONBEHANDLING? Testosteron är ett viktigt könshormon & män har 10gr så mycket testosteron som kvinnor, kvinnor har känsligare receptorer

nebido

Testosteroninjektioner är generellt sett långt mer potenta än testosterongel och många går över till injektioner när egenproduktionen minskar av gel.

Vad händer nu?

Blodprov kring jul, funderar på om jag vill pusha för Nebido. Det är inget man så lätt hoppar av och på då kroppens egenproduktion av testosteron minskar, vilket tar lite tid att få tillbaka. Särskilt injektioner minskar egenproduktionen av testosteron kraftigt jämfört med testosterongel.

Jag tror inte att det är en bra idé att använda testosteron om man inte behöver det men har man symptom så skadar det inte att kolla upp sina värden.

Martin Maximus founder and owner of GymPartner Training equipment

From Sweden’s largest warehouse store in Mölndal, we sell complete used gyms, used gym equipment, treadmills, crosstrainers, exercise bikes & spinning bikes from the world-leading manufacturers Technogym, Life Fitness, Precor, Cybex, Startrac, Body Bike & GrandMaster by GymPartner.

You get a 6-month spare parts guarantee when you buy Cardio machines. Our new gym products are from GrandMaster by GymPartner, Ziva. 

Martin Maximus have sold more than 700+ complete used gyms in 40 years

Many of these can be found on our map of GymPartner’s selected partners

———————————————————————————————————–

Hey, I’m Martin Maximus, The GymPartner. I’m a small business owner living in Gothenburg, Sverige. I am a fan of gym, business, and design. I’m also interested in fitness and web development. 

Martin Maximus have sold more than 700+ complete used gyms in 40 years Many of these can be found on our map of GymPartner’s selected partner

Lämna ett svar