25 maj, 2022 / blogg
Jakten på den perfekta auktionen

Jakten på den perfekta auktionen

Jakten på den perfekta auktionen

Nyheter hos GymPartner 

Auktioner finns överallt och påverkar våra dagliga liv – de bestämmer priset på bland annat elektricitet, utsläppsrätter, finansiella
tillgångar och olika råvaror.

1994

De problem som ställer sig till en auktion.

Det finns flera faktorer om hur utfallet blir på auktionen. En del är den första är auktionens regler, eller format. Är buden öppna eller dolda?

Hur många gånger kan deltagarna bjuda i auktionen?

Vilket pris betalar vinnaren – sitt eget bud eller näst högsta bud?

Oftast vet man vet inte det framtida värdet på det man säljer eller köper, därav kan auktions-beteende för varje budgivare att skilja sig.
till exempel om Budgivare A besitter en del information om att ett objekt i framtiden kommer ha ett värde på 10x medan Budgivare B besitter begränsad information.

Ekonomipriset 2020

Paul Milgrom & Robert B. Wilson tog år 2020 Nobelpriset i Ekonomi.

Delar in auktioner i två huvudmodeller, det ena är den Holländska modellen och den andra är den Engelska modellen.

Auktionsförfarandet

Vad ”uppfann” dom?

Pristagarna uppfann ett nytt auktionsformat och gjort auktionsteorin mer tillämplig i praktiken
genom att skapa nya, skräddarsydda auktionsformat.

För att undvika ”Vinnarens förbannelse”

Telekommunikation-licenser som Ett exempel

Telekommunikation auktioner och licenseförsäljning

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*