24 mars, 2022 / blogg
Dagny Carlsson är Död – Blev 109 år

Dagny Carlsson är Död – Blev 109 år

Dagny Carlsson, vår idol är Död – Blev 109 år , bekräftar Åsa Blanck som regisserade dokumentären Livet börjar vid 100. Dagny Carlsson föddes innnan första världskriget och var en av få som minns förra seklets 20-tal. I 90-årsåldern gick hon en datorkurs och som 100-åring började hon blogga varje dag.

Dagny Carlsson, vår idol är Död – Blev 109 år

Åsa Blanck berättar att Dagny skulle fylla 110 år om åtta veckor och planerade för fest. – I Dagnys fall har jag många gånger tänkt att hon kommer leva för alltid, säger hon.

109-åriga Dagny Carlsson föddes innnan första världskriget och är nu en av de få som minns förra seklets 20-tal. Hon har bloggat varje dag sedan hon var 99 år – och bryr sig inte om näthat och troll. ”Jag bryr mig inte ett dugg om vad de tramsar om. Jag skriver ändå.”

Se Åsa Blanck berätta mer om Dagny Carlsson i klippet.

Vår idol är Död men hon överträffade förväntad livslängd med många år..

Förväntad livslängd är ett statistiskt mått på den genomsnittliga tid en organism förväntas leva, baserat på dess födelseår, dess nuvarande ålder och andra demografiska faktorer som kön.

Det vanligaste måttet är förväntad livslängd vid födseln ( LEB ), som kan definieras på två sätt.

Kohort LEB är medellivslängden för en födelsekohort ( alla individer födda under ett givet år) och kan endast beräknas för kohorter födda så länge sedan att alla deras medlemmar har dött.

Period LEB är medellivslängden för en hypotetisk kohort [1] [2] som antas vara exponerad, från födsel till död, fördödlighet som observerats ett visst år. [3]

Nationella LEB-siffror som rapporterats av nationella myndigheter och internationella organisationer för mänskliga populationer är uppskattningar av perioden LEB. Under bronsåldern och järnåldern var människans LEB 26 år; världens LEB 2010 var 67,2 år.

 vår idol är Död

Dagny Carlsson, vår idol är Död – Blev 109 år

De senaste åren är LEB i Eswatini (Swaziland) 49, medan LEB i Japan är 83. Kombinationen av hög spädbarnsdödlighetoch dödsfall i ung vuxen ålder från olyckor, epidemier, pest, krig och förlossningar, innan modern medicin var allmänt tillgänglig, sänker LEB avsevärt.

GymDigital

Normalt  hjälper GymDigital gymföretag att synas på webben med Nyhetsreportage & Blogginlägg 

Dagny’s livsgädje inspirerade och motiverade oss att bli mer ”närvarande i stunden” och göra saker som man mår bra av, som att hjälpa andra människor.

GymPartner Träningsutrustning är ett sådant exempel på när företag agerar socialt, genom att donera och installera kompletta gym hos Dagliga Verksamheter personer med funktionsnedsättningar.

Mor Livas Stig Dagliga Verksamhets Nya Gym

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*